Chứng chỉ

Alibaba Supplier Assessment-1

Đánh giá nhà cung cấp của Alibaba

Utility Model Patent-1

Bằng sáng chế mẫu tiện ích

Design Patent-1

Bằng sáng chế thiết kế

CE certification-1

Chứng nhận CE

ISO certification-1

Chứng nhận ISO

Trademark Certificate-1

Giấy chứng nhận nhãn hiệu

EN certification-1

Chứng nhận EN