Giải pháp phần cứng cửa phòng trẻ em

IISDOO chú ý đến sự an toàn của trẻ em trong phòng.Trẻ em rất dễ gặp tai nạn trong phòng, chẳng hạn như vô tình khóa cửa, trượt trong nhà, tình huống đột ngột, ... Vì vậy, cần có một tay nắm cửa an toàn cho phòng trẻ em, cho phép cha mẹ mở cửa khẩn cấp để tránh nguy hiểm và tạo môi trường an toàn hơn cho bọn trẻ.

1. Nó có thể được kết hợp với tất cả IISDOOtay nắm cửa.

2. Bạn có thể khẩn cấp đẩy chốt bằng dụng cụ sắc nhọn ra bên ngoài khi gặp tình huống đột ngột.

3. Các bước lắp ráp sáng tạo của cấu trúc bên trong, có thể làm cho việc lắp đặt dễ dàng hơn.

giải pháp phần cứng cửa phòng trẻ em2
giải pháp phần cứng cửa phòng trẻ em

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi: